לייעוץ מקצועי התקשרו: 054-9253338

054-9253338

הגלישה באתר והשימוש בו ובשירותים המוצעים בו מהווים הסכמה והצהרה של המשתמש כי קראת והסכמת לכל התנאים בתקנון.

כל המידע המופיע באתר הוא לצרכי מידע כללי בלבד והמלצה ואינו מהווה יעוץ מקצועי מוסמך או יעוץ רפואי מסוג כלשהוא. בכל מקרה של בעיה רפואית יש לפנות לגורם מקצועי מוסמך בלבד.

האתר וכל הקשורים בו לא יהיו אחראים לכל נזק כלשהו, שעשוי להיגרם מכל סיבה שהיא לגולשים באתר או מיישום המידע באתר.

האתר ומפעיליו אינו מתחייב להשיג תוצאות כלשהן כתוצאה משימוש באתר או שירותיו.

הגלישה והשימוש באתר ובמידע המופיע בו הוא באחריות המשתמש בלבד.

במידה והמשתמש ימלא או ישאיר פרטים כלשהם באתר, הוא מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים שהוא רשאי למסר אותם ושאינם מהווים פגיעה בגוף או אדם אחר.

מפעילי האתר פועלים כמיטב יכולתם על מנת להגן על פרטיות המשתמש באתר, ונוקטים אמצעים סבירים לשמירה על המידע הנ”ל.

המידע המוצג באתר הינו קניינם הבלעדי של של מפעילי האתר. חל איסור מוחלט לפרסם, להעתיק,  לשכתב או לעשות כל שימוש אחר שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלו בכל חלק מן המידע ללא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של מפעילי האתר.

האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

התקשרו או השאירו פרטים:

* שדה חובה